arrow image
השכרת רכב

ביטול הזמנה

לקוח יקר,
לתשומת לבך יש לשלוח את טופס ביטול ההזמנה תוך 14 ימים מביצוע ההזמנה ולפחות 2 ימי עבודה
לפני מועד איסוף הרכב.

במקרה של ביטול במסגרת הזמן האמורה לעיל, תחויב בדמי ביטול בסך 5% מעלות ההשכרה או 100₪ (לכל רכב שהוזמן), לפי הנמוך.

במקרה של ביטול שנעשה שלא במסגרת המועדים הקבועים לעיל, או במקרה של אי הגעה לאיסוף הרכב במועד האיסוף שנקבע (“No Show”), תחויב בדמי ביטול בסך של עד 150 ₪ לכל רכב שהוזמן.

 

הכנס כאן את פרטי הזמנתך