arrow image
השכרת רכב

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

 

אלדן תחבורה בע"מ והחברות הקשורות שלה (להלן ביחד: "אלדן") מחויבות להגנה על פרטיות משתמשיהן (להלן: ה"משתמש/ים"). מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") נוצרה על מנת ליידע אותך על האופן שבו אנו מנהלים, אוספים, מאחסנים ומשתמשים במידע שאתה מוסר לנו בקשר לאתר האינטרנט שלנו (להלן: ה"אתר").

מדיניות הפרטיות שלנו מסבירה:

 

 • מהו המידע שאנו אוספים ומדוע אנו אוספים אותו.
 • כיצד אנו משתמשים במידע.
 • זכויותיך ביחס לאיסוף מידע.

 

אם אינך מסכים למדיניות פרטיות זו, אל תשתמש בשירותים שלנו ואל תמסור לאלדן את המידע האישי שלך (כהגדרתו להלן).

לאלדן יש צי כלי רכב של למעלה מ-34,000 כלי רכב והיא מפעילה למעלה מ-20 סניפים להשכרת רכב ברחבי ישראל, ומרכז הזמנות בינלאומי בפריז. במהלך השנים, אלדן פרשה כנפיים והיא מציעה כעת את שירותיה במגוון רחב של תחומים כמו השכרת רכב בישראל ובחו"ל, חכירה תפעולית, משאיות קירור, מכירת רכב, נדל"ן ותיירות (להלן ביחד: ה"שירותים").

 

המידע הנאסף

שים לב שתחולתה של מדיניות פרטיות זו מוגבלת אך ורק למידע הנאסף על ידי אלדן במסגרת או תוך כדי השימוש שלך בשירותים. חלק ממידע זה עשוי להיאסף באופן אוטומטי, וחלקו נאסף כאשר אתה מבצע פעולות באתר או בכל אינטראקציה אחרת עם אלדן בכל דרך שהיא. סוג המידע שעשוי להיאסף אוטומטית יכול לכלול את התאריך והשעה של כניסתך לאתר, את כתובת פרוטוקול האינטרנט של המחשב שבו אתה משתמש, את הדומיין והמארח שממנו נכנסת לאינטרנט, את תוכנת הדפדפן ומערכת ההפעלה שלך, ואת הפעילויות הספציפיות שאתה מבצע, בזמן שאתה מבקר באתר.

 

ייתכן שייאסף גם מידע המזהה אותך אישית, הכולל בין היתר את שמך המלא, פרטי דרכונך, מספר רישיון הנהיגה שלך, תאריך הלידה שלך, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, פרטי כרטיס אשראי, מידע על הרגלי הגלישה שלך, העמודים שצפית בהם ומיקומו של המחשב שבאמצעותו השתמשת באתר (להלן ביחד ובנפרד: "מידע אישי"). מידע אישי ייאסף רק אם הוא התקבל ממך מרצונך החופשי, כולל בין היתר בעת מילוי טפסים באתר, ביצוע הזמנה, עדכון ו/או ביטול הזמנות, פנייה לשירות לקוחות, חתימה על הסכם השכרה וכד'.

 

שימוש במידע

ככלל, אנו משתמשים במידע שלך (לרבות המידע האישי שלך) לצורך מענה לבקשותיך הספציפיות, וכדי לשלוח לך פרטים אחרים הקשורים לחשבונך. אלדן עשויה להשתמש במידע האמור לעיל, כולל בין היתר מידע שנאסף אודות דפוסי שימוש באתר, למטרות הבאות:

 

 1. הענקת השירותים הרלוונטיים למשתמש, כולל בין היתר יצירת קשר עם המשתמש על מנת לאפשר את ביצוע האמור, הסבת קנסות תנועה וחניה וטיפול בתשלומים לכבישי אגרה ונתיבים מהירים, כמו גם לצורך שירות לקוחות באופן כללי;
 2. שיפור האתר, השירותים והחומרים שבו;
 3. הקלה על ביצוע הזמנות עתידיות באתר, כולל פנייה למשתמשים במקרה הצורך;
 4. התאמה אישית של תוכן ומודעות פרסומת המסופקים למשתמשים וביצוע פעילויות של אנליטיקה ו/או שיווק ישיר;
 5. מחקר אודות השימוש באתר ו/או השימוש בשירותים, לרבות ניתוח סטטיסטי של מכירות;
 6. איסוף נתונים על הכמות והזמינות של השירותים ובחינת המוצרים הנמכרים;
 7. ביצוע סקרי שביעות רצון בדוא"ל או על ידי פנייה למשתמש בטלפון הסלולרי שלו או במספר אחר שנמסר לאלדן;
 8. מסירת עדכונים בנוגע למבצעים וקידום מכירות, בכפוף לזכותך לא לקבל מידע פרסומי כפי שמתואר להלן; ו/או
 9. מענה לדרישות בהתאם לדין (לדוגמה, בקשה מגופי אכיפת החוק) או כל עניין משפטי אחר, כגון לצורך אכיפת כללי מדיניות מקומיים, טיפול בתביעות נזק עם צדדים שלישיים כולל חברות ביטוח, מענה לתביעות, או הגנה על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של אחרים.

 

(להלן ביחד: ה"מטרות")

 

הבסיס החוקי

הבסיס החוקי לאיסוף ולשימוש במרבית המידע האישי הוא שהוא נחוץ לביצוע השירותים הרלוונטיים על ידי אלדן על פי החוזה הרלוונטי שהתקשרת או שתתקשר בו עם אלדן. אי-מסירת מידע אישי כאמור משמעו שאלדן לא תוכל לספק לך את השירותים הרלבנטיים.

 

הבסיס החוקי לשליחת תקשורת שיווקית אליך בנוגע לשירותי אלדן, היא שנתת את הסכמתך הברורה לכך שהמידע האישי שלך ישמש למטרה ספציפית זו.

 

אם השתמשת בשירותי אלדן בעבר, יש לנו אינטרס עסקי לגיטימי להתאים בין הנתונים שאנו אוספים לנתונים אחרים שנאספו בעבר, על מנת להתאים אישית את התוכן שאנו שולחים אליך, כדי להפכו למתאים ורלוונטי יותר לצרכים שלך.

 

גילוי מידע והעברת נתונים

למעט כפי שנקבע אחרת במדיניות פרטיות זו, אנו עושים מאמצים סבירים לוודא שלעולם לא נעביר במכוון איזשהו חלק מהמידע האישי שלך, כמשתמש יחיד, לאף צד שלישי מבלי שקיבלנו את רשותך, למעט כפי שהוסדר במדיניות זו או בדרך אחרת כפי שהותר או נדרש בדין.

אנו עשויים להשתמש בחברות וביחידים כצדדים שלישיים כדי לאפשר את ביצוע השירותים או כל חלק מהם, כדי לבצע משימות (לדוגמה, בין היתר, משלוח, שיווק, ניהול נתונים, או תמיכה טכנית, שירותי תחזוקה, ניהול מאגרי מידע, אנליטיקה לרשת ושיפור השירותים), כדי לסייע לנו בניתוח אופן השימוש באתר שלנו ולמטרות המתוארות במדיניות פרטיות זו.

אלדן עשויה לגלות מידע אישי לספקי שירות חיצוניים כמו פייסבוק, כדי לאפשר את שירות Look Alike של פייסבוק, ActiveTrail, לשירותי דיוור ישיר במייל, Appy, לעריכת סקרי שביעות רצון, לבאמפ-יארד לצורך  יצירת קשר עם לקוחותיה באפיקי תקשורת שונים (דואר אלקטרוני, WhatsApp, SMS, מסנג׳ר, צ׳אט וכו׳) על מנת לאפשר את מתן השירותים ולחברות אשראי לצורך גביית תשלומים על שירותים שהתבקשו.

 

אלדן עשויה גם לגלות את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים אם אתה תפר את תנאי השימוש, תנאי ההשכרה, ההסכם הסטנדרטי (כהגדרת מונחים אלה בתנאי השימוש של אלדן) ו/או כל הסכם אחר עם אלדן ו/או מי מטעמה או שתשתמש באתר כדי לבצע מעשה או מחדל לא חוקי או תבצע כל מעשה או מחדל העלולים להזיק לאלדן, לרכושה, ולמוניטין שלה.

 

אלדן גם עשויה לגלות מידע אישי שלך לשותפיה העסקיים ברחבי העולם אשר מציעים או מפרסמים את שירותינו. שותפים עסקיים אלה עשויים גם לכלול חברות מקבוצת החברות Enterprise או Rentalcars.com. כאשר תבצע הזמנה בפלטפורמות של אחד משותפינו העסקיים, הם ישלחו לאלדן חלק מהנתונים האישיים שמסרת להם. באופן דומה, אנו עשויים לשלוח לשותפינו העסקיים חלק מהנתונים האישיים הקשורים להזמנתך.

 

אלדן עשויה גם לגלות מידע אישי שלך בכל מחלוקת, תביעה, דרישה או הליך משפטי, אם קיימים, בין המשתמש לבין אלדן או כל אדם אחר בשמה או כדי לאכוף מדיניות, להגיב לתביעות של צד שלישי או להגן על הזכויות, הרכוש, או הבטיחות של צדדים שלישיים.

 

צדדים שלישיים אלה עשויים להימצא במדינות מחוץ למדינתך, ואנו עשויים לשלוח להם מידע שאנו מקבלים. צדדים שלישיים אלה עשויים לקבל גישה למידע אישי שלך רק למטרות של ביצוע משימות אלה בשמנו ותחת התחייבויות דומות לאלה שבמדיניות פרטיות זו. במקרים כגון אלה, צדדים שלישיים אלה חייבים לציית לדרישות אבטחת המידע והפרטיות שלנו והם אינם מורשים להשתמש במידע אישי שהם מקבלים מאתנו לאף מטרה אחרת. כאשר אנו מעבירים מידע אישי, אנו משתמשים במגוון מנגנונים משפטיים, כולל חוזים, כדי לסייע לוודא שהזכויות וההגנות שלך יעברו יחד עם הנתונים שלך. אנו נעביר מידע אישי תוך דאגה לאמצעי הגנה מתאימים ונאותים.

 

אנו עשויים להעביר את המידע שלך, כולל מידע אישי, בקשר של מיזוג בין חברות, איחוד, מכירת נכסים קשורים או פיצול חברה, או שינוי מהותי אחר במבנה התאגידי.

אנו עשויים לספק גישה למידע האישי שלך לקבלנים שלנו המבצעים שירותים עבורנו בקשר לאתר או בקשר לשירותים שלנו שנדרשו על ידך ו/או לכוח האדם שלנו על מנת לספק שירות ללקוח.

 

בנוסף, ייתכן שמידע אודותיך או אודות חשבונך יועבר על מנת לציית לדרישה חוקית תקפה או להליך משפטי כמו צו חיפוש, הזמנה לדין, צו סטטוטורי או צו בית משפט. אנו גם נעביר מידע ספציפי במקרים מיוחדים, כגון אם אתה משתמש באתר כדי לבצע מעשה או מחדל לא חוקי או אם תבצע כל מעשה או מחדל העלולים להזיק לאלדן, לרכושה, ולמוניטין שלה, או אם נעשה ניסיון לחדירת האבטחה של האתר או במקרה שקיימת סכנה שייגרמו נזקי גוף או רכוש לך או לאחרים. הרשות המפקחת על פעילויות כאמור היא הרשות להגנת הפרטיות בישראל, וזכותך להגיש תלונה לרשות או לכל רשות פיקוח רלוונטית אחרת על פי ובכפוף לדין החל.

 

 

הזכויות שלך

זכותך לבקש עותק של המידע הנמצא ברשותנו. אם אתה מעוניין בעותק של חלק או כל המידע האישי שלך, באפשרותך לפנות אלינו בבקשה ואנו עשויים לגבות סכום קטן תמורת שירות זה. ברצוננו לוודא שהמידע האישי שלך מדויק ומעודכן. אתה רשאי לבקש לתקן מידע שאתה סבור כי אינו מדויק וכן שהמידע שלך יועבר לאחראי מאגר נתונים אחר.

 

בנוסף, בחלק מאיזורי השיפוט, במיוחד אלה המצויים באיחוד האירופי (להלן: "האיחוד האירופי") או האיזור הכלכלי האירופי, ייתכן ומוקנות לך זכויות ספציפיות בנוגע למידע האישי שלך. בכפוף לזכאותך לזכויות אלה, הזכויות הבאות עשויות לעמוד לרשותך:

 

 1. לבקש תיקון של המידע האישי שלך כאשר המידע שאנו מחזיקים אודותיך שגוי או חסר.
 2. להתנגד לעיבוד המידע האישי שלך למטרות שיווק ישיר.
 3. להתנגד לעיבוד המידע האישי שלך כאשר הבסיס החוקי לעיבוד זה הוא שהעיבוד האמור נחוץ לצורך האינטרסים הלגיטימיים שלנו, אך מבלי לגרוע מזכויותינו להמשיך לעבד מידע אישי כאמור על פי כל בסיס חוקי אחר, כגון במקרה שהדבר נדרש בקשר לביצוע השירותים או אם עלינו לשמור מידע זה בקשר לכל דרישת שמירת מסמכים רגולטורית.
 4. להתנגד לקבלת החלטות אוטומטית (כולל פרופיילינג) בנסיבות מסוימות.
 5. לבקש שהמידע האישי שלך יימחק בנסיבות מסוימות, כגון כאשר העיבוד אינו נחוץ עוד למטרה שלשמה נאסף במקור, ואין סיבה מוצדקת שאנו נמשיך לעבד או לאחסן אותו (לדוגמא, אם שמירה כאמור נדרשת בקשר לשירותים או בהתאם לכל דרישת שמירת מסמכים רגולטורית);
 6. לקבל את המידע האישי שלך, או לבקש מאתנו להעבירו לארגון אחר.

 

אם ברצונך להגיש בקשה בנוגע לכל אחד מהאמורים לעיל, באפשרותך לפנות אלינו ב-custserv@eldan.co.il.

קבצי Cookies

אנו עשויים להשתמש בקבצי Cookies ו/או בטכנולוגיות אחרות או קבצים אחרים (יחד ייקראו: "קבצי Cookies") כדי לזהות כיצד מבקרים עושים שימוש באתר זה. נתוני מעקב מוסכמים אלה יכולים לשמש אותנו על מנת לסייע לשפר ולהיטיב את חוויית האתר עבור כל המשתמשים שלנו. בנוסף, קבצי Cookies משמשים להתאמת האתר להעדפותיך האישיות. קבצי Cookies מכילים מידע מגוון, כמו הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן שנשארת באתר, המיקום שממנו הגעת לאתר ועוד. המידע הנשמר בקבצי Cookies הנו סודי ומנהלי האתר של אלדן נוקטים אמצעי זהירות כדי להבטיח סודיות זו. אם אתה מעדיף שקבצי Cookies לא יישמרו במחשבך, אתה יכול לשנות את הגדרות הדפדפן שלך כדי לדחות את רוב קבצי ה-Cookies, או להסיר ידנית קבצי Cookies שנשמרו במחשבך. אולם, על ידי דחיית קבצי Cookies באופן זה, ייתכן שלא תוכל לגשת באופן מלא לכל האפשרויות המוצעות באתר זה.

בחירה לקבל (Opt In) או לא לקבל (Opt Out)

השליטה בנתונים שלך נתונה תמיד בידך, ואם תבחר לקבל מידע מאתנו או מאחרים, תוכל לשנות את דעתך אחר כך. אם בכל עת, תרצה להפסיק לקבל מידע כזה או לוותר על מאפיין מסוים, באפשרותך להודיע לנו על כך בכתב אל remove@eldan.co.il. אולם, לידיעתך, לא תמיד יש אפשרות להסיר לחלוטין או לשנות מידע בכל מאגרי המידע והשרתים שלנו, אם כי תמיד נעשה מאמצים סבירים לעשות זאת לבקשתך. זכור שאין לנו אפשרות להסיר את המידע שלך מרשומות של צד שלישי, שקיבל את המידע שלך בהתאם למדיניות פרטיות זו.

קישורים לאתרי אינטרנט אחרים

אתר זה עשוי לספק קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. לידיעתך, אתרים אלה אינם מכוסים במדיניות הפרטיות שלנו. מדיניות פרטיות זו אינה מכסה את פרקטיקות המידע הנהוגות על ידי ספקים אחרים של מוצרים או שירותים, מפרסמים או אתרים אחרים, חברות או יחידים, שאינם בבעלותה או בשליטתה של אלדן. אני מציעים שכאשר אתה עובר לאתר אחר דרך קישור, תקרא תמיד את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר לפני שתנדב מידע המזהה אותך אישית.

שמירת נתונים

אלדן שומרת מידע לא יותר ממשך הזמן הנדרש לצורך הענקת שירותיה ולצרכים עסקיים סבירים או ככל שנדרש בדרכים אחרות לפי הדין החל בעניין. אם תבטל את הסכמתך לכך שנעבד את נתוניך, אנו נמחק את נתוניך האישיים מהמערכות שלנו (אלא אם כן אנו מחויבים לשמור את הנתונים לפי הדין החל או על מנת שאלדן תוכיח, תממש או תגן על עצמה מפני תביעות משפטיות או ככל שנדרש לביצוע השירותים המבוקשים), ונודיע לצדדים רלוונטיים אחרים שאליהם העברנו את המידע שלך על בקשת המחיקה.

שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו

אם יש לך שאלות בנוגע למדיניות פרטיות זו או לפרקטיקות המתוארות בה, באפשרותך לפנות אלינו דרך פרטי הקשר המסופקים באתר זה.

תיקונים ושינויים של מדיניות הפרטיות שלנו

אנו שומרים את הזכות לתקן או לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת. אנא עיין במדיניות פרטיות זו לעתים קרובות, כדי שתהיה מעודכן בנוגע לכללי המדיניות הנוכחיים שלנו.

ברירת הדין וסמכות השיפוט

על מדיניות פרטיות זו יחולו דיני מדינת ישראל והיא תפורש על פיהם למעט דיני ברירת הדין. הנך מסכים במפורש, כי סמכות השיפוט הבלעדית בכל תביעה או תובענה הנובעות או הקשורות למדיניות פרטיות זו, תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים של תל אביב, ישראל, תוך שלילת סמכות השיפוט של כל תחום שיפוט אחר.

פרטיות ילדים

השירותים אינם מיועדים לילדים מתחת לגיל 16. איננו אוספים ביודעין או במכוון מידע על ילדים מתחת לגיל 16. אם אתה מתחת לגיל 16, אינך רשאי להשתמש בשירות בשום דרך שהיא.

 

במדיניות פרטיות זו שימוש בלשון זכר או נקבה הנו לצורך הנוחות בלבד וכל התניות במדיניות פרטיות זו מתייחסות לגברים ונשים כאחד.

*****